Presentació de l'AMPA

L’AMPA de l’Instïtut és l’associació dels pares i mares dels alumnes del centre, la nostra funció és:
  •  Treballar per aconseguir un centre públic de qualitat, millorar les condicions en que es desenvolupa la tasca educativa i cohesionar les famílies entorn d’un objectiu únic.
  • Col·laborar en la marxa de l’institut amb suggeriments i aportacions econòmiques, derivades dels projectes establerts cada curs escolar.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de les directrius per la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Actualment subvenciona el servei de bibliotecària al centre.
  • Col·labora en el projecte de reutilització de llibres de text


En aquest espai us anirem informant de qualsevol notícia relacionada amb la nostra entitat i el centre.

Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: ampa.medi@msn.com o de manera presencial, els dimecres de 8h a 10h a la biblioteca de l'insitut.

No hay comentarios:

Publicar un comentario